Wat zijn Babygebaren / Voordelen Babygebaren

Hoe werkt het dan?

Hoewel een kindje pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is hij of zij al veel eerder klaar om te communiceren. Tussen 6 en 9 maanden zijn de hersenfuncties voldoende ontwikkeld zodat het kind de omgeving om zich heen kan opnemen en observeren. Denk bijvoorbeeld aan een vliegtuig in de lucht of een eendje dat in de vijver zwemt. Een kind wil dus al aan u aangeven wat hij of zij meemaakt.

Met babygebaren bied je je kind de mogelijkheid zijn lijfje te gebruiken om te communiceren. Een baby zal, net als met gesproken taal, een gebaar enige tijd voorbij moeten zien komen in verschillende contexten. Dan zal het na een tijd het gebaar kennen, kunnen herkennen en het gebruik ervan gaan snappen. Doordat een baby gebaren leert, zal het al sneller de principes van taal en communicatie leren. Ze snappen dat het effect heeft wanneer zij kunnen duidelijk maken wat ze willen of nodig hebben. Hierdoor is er een grote kans dat de gesproken taal sneller op gang komt!! Ook is het fijne aan het leren van gebaren dat ieder kind het kan!!!

In Nederland kon je lange tijd maar één boek over babygebaren kopen, dat was het boek Babytaal (BabySign) van Linda Acredolo en Susan Goodwyn. Een Nederlandse vertaling vanuit het Amerikaans, met dus ook de Amerikaanse Gebarentaal. Dat dit een gemiste kans was, zag Lissa Zeviar, een Canadese tolk die in Nederland kwam wonen. Zij schreef daarom het boek ‘Babygebaren, cursus en activiteitenboek’ en begon met het geven van cursussen ‘Nederlandse Babygebaren’.

Nog meer voordelen babygebaren

  • Er zijn heel veel voordelen aan gebaren met kinderen. Het grootste voordeel vinden wij dat het gewoon leuk is! Leuk, omdat je als ouder en kind echt sámen de wereld gaat ontdekken.
  • Je kijkt eigenlijk in het hoofdje van je zoon/dochter en dat al veel eerder dan wanneer je het van de gesproken taal moet hebben. Omdat een kind fysiek nog niet in staat is om eerder dan 1,5 jaar oud te praten, maar wel het cognitieve vermogen heeft om je dingen te vertellen is het gebruiken van gebaren eigenlijk heel logisch. Een voordeel is dus dat jouw kind de mogelijkheid heeft jou te vertellen wat er in hem omgaat door middel van gebaren.
  • Uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen die opgroeien met gebaren eerder kunnen gaan praten en een grotere woordenschat hebben op 2 jarige leeftijd dan kinderen die niet gebaren. (Linda Acredolo, Susan Goodwyn). Ook wordt er de laatste tijd steeds meer bekend over de effecten van gebaren op het leren lezen.
  • Voor bijzondere kinderen kan het gebruik van gebaren ook veel voordelen opleveren. Kinderen met spraakproblemen, kinderen met autisme of down syndroom, maar ook ernstig zieke kinderen kunnen het (tijdelijk) gebruik van gebaren als erg prettig ervaren. Vooral ook omdat je op een positieve manier samen aan de taalontwikkeling werkt en jij daardoor jouw zoon/dochter eerder en beter begrijpt, ervaren zowel kinderen als opvoeders meer zelfvertrouwen, minder frustratie en een extra dimensie aan de emotionele band met elkaar.